TIẾN ĐỘ THI CÔNG HOÀN THIỆN THE PRIDE THÁNG 4/2015

Các thông tin về tiến độ hoàn thiện của tòa nhà CT3 – Tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ The Pride tháng 04 năm 2015.

Phần hoàn thiện khối B3 – The Pride.

1. Phần kết cấu bê tông cốt thép: Đã cất nóc.

2. Công tác xây tường

Xây tường bao từ tầng 7 lến mái Đạt 100%
Xây tường ngăn căn hộ: từ tầng 7 lên tầng 40 Đạt 100%
Xây tường ngăn căn hộ: từ tầng 41 lên tầng 45 Đạt 50%.

 

3. Công tác trát

Trát ngoài từ tầng 7 lên mái Đạt 90%
Trát trong căn hộ từ tầng 7 lên tầng 30 Đạt 85%
Đang trát trong từ tầng 31 lên tầng 36 Đạt 30%

 

4. Công tác ốp lát

Ốp lát WC, bếp, Lô gia tư tầng 7 lên tầng 17 Đạt 100%
Đang Ốp lát WC, bếp, Lôgia từ tầng 18 lên tầng 26 Đạt 60%

CHI TIẾT: Haiphatinvest.com.vn

Related Post